10 dec. 2020

Het projectRIE instrument van Arbotechniek is per december 2020 aangepast. Vanaf nu is het mogelijk om naast een PDF-export nu ook een Excel-export te maken van uw ingevulde risico’s en maatregelen in de projectRIE. Ook in de inhoud zijn enkele wijzigingen gedaan. Er is een extra vraag over jeugdige medewerkers toegevoegd en een vraag over Corona-risico’s. Daarnaast zijn er inhoudelijk kleine aanpassingen gedaan met betrekking tot grondwerken (veranderingen in de CROW zijn verwerkt) en met betrekking tot het risico van Chroom VI. Er is bovendien gezorgd dat alle links in het systeem weerverwijzen naar de juiste websites en documenten.

Deze aanpassingen tref je aan als je een nieuwe projectRIE aanmaakt. De wijzigingen gaan dus NIET mee in de RI&E’s die u al had gemaakt en ook niet als u een oude RIE kopieert om daar een nieuwe RIE mee te maken!

Terug naar het overzicht