1. Wie heeft toegang tot de bedrijfs-RI&E en de project-RI&E ArboTechniek en hoe kan ik inloggen??

Om toegang te krijgen tot de bedrijfs-RI&E moet uw bedrijf vallen onder de cao installatietechniek of isolatietechniek of lid zijn van Techniek Nederland, NVKL of VIB. U moet aan één van de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Uw bedrijf valt onder de cao installatietechniek. In dat geval heeft uw bedrijf een inlogcode van Wij Techniek Declaraties (*). Deze verleent u toegang tot het instrument. Wij Techniek is het O&O-fonds voor de Installatiebranche. De supportdesk is bereikbaar op tel. 0800-88 55 885.
  • U valt onder de cao isolatietechniek. In dat geval heeft uw bedrijf een inlogcode van OOI (*). Deze verleent u toegang tot het instrument. OOI is het O&O-fonds voor de Isolatiebranche, tel. 0191 – 65 95 55, emailadres: info@ooi.nl.
  • U valt niet onder de cao installatietechniek maar bent wel lid van NKVL. In dat geval vraagt u bij NVKL een inlogcode op (tel. 088 – 400 84 90). Deze geeft u toegang tot het instrument.
  • U valt niet onder een van beiden cao’s maar u bent lid van Techniek Nederland of VIB. Stuur dan een email met uw lidnummer naar info@arbotechniek.nl met het verzoek om toegang te krijgen.

(*) De inloggegevens van Wij Techniek Declaraties of OOI zijn eenmalig verstrekt aan het bedrijf. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf zijn ze verstrekt aan de directeur-eigenaar of de manager HR. Soms zijn ze aan de opleidingscoördinator verstrekt. U zult zelf intern moeten nagaan wie deze gegevens heeft. De accounthouder kan u door in te loggen in de bedrijfs-RI&E toegang geven per email tot de bedrijfs-RI&E zonder deze accountgegevens / inloggegevens te delen (zie hieronder).

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de MKB-RI&E. Deze is kosteloos te gebruiken. Dit instrument vindt u hier: http://www.rie.nl/instrumenten/algemene-mkb-rie/

Project-RI&E: Iedereen heeft toegang tot de project-RI&E. Te vinden op https://projectrie.arbotechniek.nl/site/nl. U kunt zelf een inlogcode aanmaken.

 

2. Waar gebruik ik de bedrijfs-RI&E precies voor? En waar is de project-RI&E voor? En wanneer moet ik de RI&E door een deskundige te laten toetsen?

Met de bedrijfs-RI&E brengt u de basisrisico’s rond veiligheid en gezondheid in kaart in uw organisatie. Daarnaast checkt u of uw arbobeleid voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. In de installatie- en isolatiebranche branche wordt veel gewerkt bij de klant: op locatie. Daar treft u telkens andere situaties aan, met andere risico’s. Uw risico-inventarisatie is pas compleet als u deze risico’s op locatie in beeld hebt, en u de juiste maatregelen neemt. Hiervoor gebruikt u het andere instrument: de project-RI&E. U moet voor elke nieuwe situatie (project) een nieuwe project-RI&E opstellen. Voor standaard werkzaamheden op locatie kunt wél gebruik maken van een standaard-project-RI&E (zie ook vraag 10)

LET OP: Bedrijven met > 25 medewerkers moeten hun bedrijfs-RI&E laten toetsen door een gecertificeerd deskundige. Deze zal ook bekijken of er daadwerkelijk project-RI&E’s worden gemaakt en of deze aan kwaliteitscriteria voldoen (zoals bijvoorbeeld aangegeven in de bedrijfs-RI&E).

Bedrijven met 25 medewerkers of minder (tijdelijk medewerkers meegerekend) zijn - als zij gebruik maken van de bedrijfs-RI&E van ArboTechniek - niet verplicht de RI&E te laten toetsen. Dat komt omdat deze bedrijfs-RI&E door het Steunpunt RI&E is erkend.

In de bedrijfs-RI&E staat bij sommige risico's aangegeven wanneer er een deskundige moet worden ingeschakeld. Dit staat los van de toetsingsverplichting, dus is het altijd - ook als u minder dan 25 medewerkers in dienst heeft - van belang hierbij serieus te beoordelen of dit voor uw specifieke situatie nodig is. U kunt eventueel een adviseur inschakelen van ArboTechniek.  

 

3. Waar vind ik de bedrijfs-RI&E ArboTechniek?

De bedrijfs-RI&E is te vinden:

 

4. Waar vindt ik de project-RI&E Arbotechniek?

 

5. Kan ik met de inloggegevens voor de project-RI&E Arbotechniek ook inloggen bij de bedrijfs-RI&E Arbotechniek? 

Nee, dit kan niet. Voor de bedrijfs-RI&E van ArboTechniek gebruikt men de codes voor het bedrijf van Wij Techniek Declaraties, OOI of codes die verschaft zijn via NVKL (zie vraag 1). Voor de project-RI&E stelt een bedrijf zelf eigen inlogcodes op. U doet er verstandig aan er voor te zorgen dat men hiervoor één algemene gebruikersnaam en wachtwoord instelt voor alle medewerkers die project-RI&E’s opstellen: zo komen alle project-RI&E’s in één lijst en zijn zij voor iedereen toegankelijk en te raadplegen.

 

6. Kan iedere medewerker, die voor ons project-RI&E’s opstelt, gebruik maken van een eigen code?

Ja, dat kan, maar dat is zeer onverstandig. Als iedereen zijn eigen inlogcodes instelt dan heeft men slechts toegang tot de project-RI&E’s, die men zelf heeft opgesteld. Men moet er voor zorgen dat er één algemene gebruikersnaam en wachtwoord wordt ingesteld voor alle medewerkers die project-RI&E’s opstellen: alleen zo komen alle project-RI&E’s in één lijst en zijn zij voor iedereen, die over de codes beschikt, toegankelijk.

 

7. Kunnen meerdere medewerkers samen een project-RI&E opstellen en/of er samen in kijken?

Dat kan zeker, zolang zij beschikken over dezelfde codes om in te loggen. Werkt men er samen aan, dan moet men onderling wel afspreken wie welk deel voor zijn rekening neemt: elk van deze medewerkers heeft namelijk toegang tot de hele project-RI&E.

 

8. Hoe maak ik een nieuwe project-RI&E aan?

Bij de eerste keer inloggen maakt u direct een eerste project-RI&E aan. Daarmee kunt u meteen aan de slag. Wilt u daarna nieuwe project-RI&E’s aanmaken, dan kan dat via de tab ‘Instellingen’ (rechts bovenin het scherm): dat kunt u doen door op ‘nieuw project’ te klikken en zo een nieuwe project-RI&E te maken. Geef deze meteen een nieuwe, duidelijke naam (bijv. naam project / opdrachtgever en datum). Een goed herkenbare naam zorgt er voor dat elke project-RI&E snel en gemakkelijk terug te vinden is.

TIP: Spreek onderling in het bedrijf duidelijk af welke gegevens in ieder geval altijd in de naam moeten staan (bijvoorbeeld projectnummer, datum, naam project e.d.), zodat deze in de lijst gemakkelijk terug te vinden zijn.

 

9. Ik wil een aantal aanpassingen aanbrengen in een bestaande project-RI&E. Blijven die wijzigingen zichtbaar?

Nee, zodra er wijzigingen worden aangebracht in een bestaande project-RI&E dan zijn deze definitief. U kunt de huidige versie wel bewaren door er eerst een rapport te maken en deze op te slaan als pdf.

 

10. Ik wil niet telkens voor elk project, dat (vrijwel) hetzelfde is als eerdere projecten, een nieuwe project-RI&E opstellen. Hoe los ik dit op?

Een bestaande project-RI&E kan gebruikt worden voor een nieuw project, als dit (vrijwel) hetzelfde is als een eerder project dat is uitgevoerd. Hiervoor is de dupliceerknop te gebruiken. Deze is te bereiken door op de knop ‘Bedrijfsgegevens’ te klikken, dan verschijnt onderin het scherm de knop ‘naar projectenoverzicht’.

Wanneer hier op geklikt wordt dan verschijnt de hele lijst van project-RI&E’s, met aan de rechterkant telkens de dupliceerfunctie. Hiermee is één van de bestaande project-RI&E’s te kopiëren (dupliceren) voor het nieuwe project en op te slaan onder een nieuwe naam.

AANDACHTSPUNT: álle inhoud wordt gedupliceerd, dus ook onderdelen die níet van toepassing zijn op het nieuwe project. Er moet dus altijd worden nagegaan op welke punten het nieuwe project verschilt van het eerdere project. Daar kunt u de gedupliceerde versie dan op aanpassen!

 

11. Er wordt in de toelichtingen bij de project-RI&E regelmatig verwezen naar het Blauwe Boekje van Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI). Ben ik verplicht om dit aan te schaffen?

Nee, bedrijven zijn zeker niet verplicht om dit aan te schaffen. Het Blauwe Boekje bevat wel veel informatie die behulpzaam kan zijn. Overigens zijn enkele bijlagen uit het Blauwe Boekje ook als document beschikbaar gemaakt in de project-RI&E (en is deze te downloaden), en is ook op andere manieren gebruik gemaakt van de inhoud van het Blauwe Boekje.